Hier de situatie tijdens de wedstijd op zondag 30 juni 8:00 tot 14:00 (N845/Van Cittersweg/Loonse Waard)
of 15:00 (Maasbanddijk (met uitzondering van de start- en finishzone)

Met hieronder meeruitleg over:

Omleidingsroute vanuit noordzijde en centrum

Doorgaand autoverkeer over de Maasbanddijk komende vanuit Batenburg wordt omgeleid via Hernen, de N845 en Wijchen (Ravensteinseweg, de Wester- en de Zuiderdreef, Balgoijseweg) om vervolgens via de rotonde Drutenseweg/Balgoijseweg op de N845 de weg naar het zuiden te vervolgen. Bestemmingsverkeer vanuit Batenburg kan via de Maasbanddijk Niftrik bereiken.

Fietsers en wandelaars in Niftrik kunnen via de Dorpsstraat, Lagestraat en Nifriksetraat het parcours en van daaruit Wijchen bereiken. Via een klein deel van het loopparcours (rood omcirkeld) kunnen zij via de Maasbanddijk en de Hoogeerdstraat hotel Hoogeerd bereiken. Van daaruit kunnen ze via de Ravensteinseweg of het fietspad op de Maasbanddijk parallel aan de Loonse waard hun weg vervolgen. Op de kruising van de Maasbanddijk met de Van Cittersweg (rood omcirkeld) kunnen zij het parcours oversteken om hun weg over de Maasbanddijk verder ongestoord te kunnen vervolgen. Op de kruising staan verkeersregelaars om hen te begeleiden met oversteken.

Bestemmingsverkeer vanuit Wijchen kan hotel Hoogeerd bereiken via de rotonde N845/Ravensteinseweg via de Ravensteinseweg. Er wordt geparkeerd bij hotel Hoogeerd (parkeerplaats en/of weiland). Dit geldt voor hotelgasten, deelnemers en publiek. Overig bestemmingsverkeer met bestemming Niftrik en Batenburg rijdt om via Hernen en de Maasbanddijk. Fietsers en wandelaars vanuit het centrum kunnen het evenement en Niftrik bereiken via hotel Hoogeerd, de Hoogeerdstraat en een afgezet deel van het loopparcours (rood omcirkeld). De parallelweg naast de N845 tussen de rotonde Ravensteinseweg en Balgoijseweg is voor bestemmingsverkeer, fietsers en wandelaars bereikbaar. De Van Cittersweg is onbereikbaar voor alle vormen van verkeer inclusief wandelaars. Verkeersregelaars begeleiden de verkeersstromen rondom deze kruisingen.

omleiding 2

Omleidingsroutes zuidzijde
Onderstaand het verkeersplan komend vanaf zuidzijde (Grave/Graafseweg). Doorgaand autoverkeer op de N845 vanuit Grave wordt vanaf de rotonde Balgoijseweg omgeleid via de Balgoijseweg, de Zuiderdreef en de Westerdreef om vervolgens via de Ravensteinseweg weer op de N845 te komen. Autoverkeer richting Niftrik wordt van daaruit omgeleid via Hernen en de Maasbanddijk. Verkeersregelaars begeleiden de verkeersstromen bij de rotonde.
Fietsers, wandelaars en bestemmingsverkeer kunnen ongehinderd doorgaan via de parallelweg van de N845. De Van Cittersweg is onbereikbaar voor alle vormen van verkeer inclusief wandelaars.

omleiding 3

Omleidingsroute naar de jachthaven Batavier.
Bestemmingsverkeer, inclusief wandelaars en fietsers naar jachthaven Batavier worden via de rotonde N845 en Balgoijseweg via Balgoij en de Maasbanddijk naar de jachthaven geleid. Verkeersregelaars begeleiden de verkeersstromen rondom de kruising Maasbanddijk, Van Cittersweg en Loonse Waard.

omleiding 4